Predlog Odloka o podeljevanju priznanj Občine Semič – JAVNA OBRAVNAVA

30. 5. 2024 Tatjana Z. (Imenik zaposlenih) 43
30.05.2024
Javna naznanila in razgrnitve
28.06.2024 do 12:00
007-6/2024
29.05.2024
Tatjana Zorc
07 356 53 54
Pripombe na javno objavo