Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta (Priloga 13C)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov