Dopolnitev vloge (Priloga 16A)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov