Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge (Priloga 16B)

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka