Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8A)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov