Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskimi akti (Priloga 20C)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov