Vloga za izdajo soglasja za posege in gradnjo objektov v varovalnem pasu javne ceste, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov