Vloga za izdajo soglasja za posege in gradnjo objektov v varovalnem pasu javne ceste, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov