Poziv javnosti k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k predlogu Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Semič

14. 7. 2022 Mateja K. (Imenik zaposlenih) 51
14.07.2022
Objave in pozivi
17.08.2022 do 12:00
007-04/2022