Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič za javno obravnavo

16.07.2020 Beti P. 80
16.07.2020
Objave in pozivi
15.08.2020 ob 23:59
007-0003/2020
15.07.2020
Beti Pintarič
obcina@semic.si
07 35 65 361