Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2019

06.05.2019 345
06.05.2019
13.09.2019 ob 23:59