Otvoritev povezovalne ceste in avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Semič

18. 10. 2017 412