Razširitev PSC Vrtača – vzhodni del

318
831.252,16 EUR
Proračun RS
710.388,78 EUR
V teku
11.04.2023
31.10.2024