Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture v letu 2022

291
240.694,00 €
Lastni projekti
V teku
april 2022
oktober 2022

Podatki o financiranju