Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture v letu 2022

522
240.694,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
april 2022
oktober 2022

Podatki o financiranju