Ureditev dela regionalne ceste čez Podreber (od priključka za Oskoršnico do kapelice na Podrebru)

163
761.037,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo
634.857,07 €
Zaključeno