Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v letu 2022

76
197.862,00 €
Lastni projekti
V teku
junij 2022
konec oktobra 2022

Podatki o financiranju