Ureditev vaškega središča na Osojniku

24
222.715,00 €
Lastni projekti
V teku
maj 2022
konec oktobra 2022

Podatki o financiranju