Rekonstrukcija hodnika za pešce na Vajdovi ulici v Semiču (od križišča pri lekarni do Iskre)

199
370.882,00 €
Lastni projekti
V teku
april 2022
oktober 2022

Podatki o financiranju