IZGRADNJA GOZDNE CESTE KRVAVČJI VRH - DOBRAVICE

850
44.454,03 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
21.457,95 €
Zaključeno
03.03.2020
15.09.2020

Podatki o financiranju