Domov Organi občine Občinski svet 26. redna seja

26. redna seja

Seja je potekala dne 01.07.2010 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Statut Občine Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 07.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Obvezna razlaga 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Konec veljavnosti: 15.09.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Konec veljavnosti: 12.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.07.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro