"Kočka lipa" in grajska zidanica

Naravne znamenitosti, Zgodovinska dediščina
kočka lipa, 8333 Semič