Trško jedro Semiča s taborskim obzidjem

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8333 Semič