Ureditev 3. faze komunalne infrastrukture v PSC Vrtača

Zaključeno
Julij 2017
September 2017