Štab Civilne zaščite

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • poveljnik JOŽE MALNARIČ
 • namestnik poveljnika RUDI KOFALT
 • BRIGITA ČERNE
 • SUZANA KAMBIČ
 • BRANKA ŠTUKELJ
 • MATEJA KAMBIČ, direktorica občinske uprave
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik JOŽE MALNARIČ
 • namestnik poveljnika RUDI KOFALT
 • DAMJANA SIMONIČ
 • BRIGITA ČERNE
 • JERNEJ ŠTUKELJ
 • direktorica občinske uprave MATEJA KAMBIČ
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • povelnjik štaba JANEZ MALNARIČ
 • namestnik poveljnika štaba DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE OBČINE SEMIČ
 • članica, zadolžena za prvo pomoč DAMJANA SIMONIČ
 • član, zadolžen za vzdrževanje zaklonišč TOMAŽ ČERNE
 • član, zadolžen za intendantsko službo BOŽo PAŠIČ
 • član, zadolžen za gasilsko reševalno službo JOŽE PER