Ureditev trškega središča v naselju Semič -2014

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zaključeno
Februar 2014
Avgust 2014

Podatki o financiranju