Gradnja pločnika in cestne razsvetljave s sanacijo vozišča na Vajdovi ulici v Semiču

Zaključeno
10.07.2013
30.09.2013

Podatki o financiranju