POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K PREDLOGU ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA

31. 3. 2021 Iva K. (Imenik zaposlenih) 42
31.03.2021
Objave in pozivi
30.04.2021 do 00:00
007-0002/2021
31.03.2021