POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K PREDLOGU STRATEGIJE ZA MLADE OBČINE SEMIČ 2021 – 2025

04.11.2020 Mateja K. (Imenik zaposlenih) 272
04.11.2020
Javna naznanila in razgrnitve
27.11.2020 do 00:00
007-01/2020
dr. Iva Konda
07/35 65 355