Preplastitev cest v Občini Semič v letu 2021

310
232.250,00 €
Lastni projekti
V teku
april 2021
konec septembra 2021

Podatki o financiranju