Izgradnja nadstrešnice nad baliniščem v Semiču

73.072,41 €
Lastni projekti
0,00 €
V teku
januar 2020
avgust 2020

Podatki o financiranju