Izgradnja nadstrešnice nad baliniščem v Semiču

Podatki o financiranju