Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
33.841,81 €
Zaključeno
Leto 2016

Podatki o financiranju